Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Ο Δήμος Μετσόβου ύστερα από την υπ’ αριθ. 25/2017 απόφαση του Δ.Σ, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 43772/30-03-2017 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες, με τα κάτωθι τυπικά προσόντα και χρονική διάρκει της σλυμβασης

  • 3 άτομα ΥΕ Εργατών/Εργατριών για την Υπηρεσία Καθαριότητας για δύο (2) μήνες - Χωρίς τυπικά προσόντα
  • 2 άτομα ΥΕ Εργατών/Εργατριών για την Τεχνική Υπηρεσία για δύο (2) μήνες - Χωρίς τυπικά προσόντα

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (anak-2017-2744.pdf)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2744/2017Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου392 kB