Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016

Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδοχών μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Δήμου Μετσόβου.

Ο Δήμος Μετσόβου καλεί τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδοχών μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Δήμου Μετσόβου, να υποβάλλουν εντός είκοσι (20) ημερών από την παρούσα ανακοίνωση, σχετική αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου Μετσόβου (οδός Ν. X. Αβέρωφ 2 - Μέτσοβο -Τ.Κ. 442 00), προσκομίζοντας φωτοαντίγραφο του εργοληπτικού (Μ.Ε.Ε.Π. , πρώην Νομαρχιακά Μητρώα) ή μελετητικού του πτυχίου, το οποίο να είναι σε ισχύ.

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο έγγραφο...

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (anak-2017-2810.pdf)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2810/2017Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016912 kB