Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Ενημερωτική Ημερίδα για το πρόγραμμα CLLD/LEADER ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ στο Μέτσοβο, την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019

Στο πλαίσιο ενημέρωσης του πληθυσμού για την 1η προκήρυξη ιδιωτικών έργων του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος (ΠΑΑ) 2014-2020, η οποία λήγει στις 30 Αυγούστου 2019, η ΟΤΔ της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. διοργανώνει σειρά ενημερωτικών συναντήσεων για όλους τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους επενδυτές στους Δήμους της περιοχής εφαρμογής του προγράμματος των ΠΕ Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας. Στις συναντήσεις θα παρουσιαστούν όλες οι δράσεις που προκηρύχθηκαν και θα αναλυθούν τα περιεχόμενα του φακέλου υποψηφιότητας, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομισθούν κατά την υποβολή των φακέλων και τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής. Επίσης θα παρουσιαστεί ο τρόπος υποβολής της πρότασης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΠΣΚΕ.

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να παραστούν στην ενημερωτική ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στο Μέτσοβο, την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 και ώρα 6.00 μ.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου.

Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (Ενημέρωση CLLD-LEADER Δ_ΜΕΤΣΟΒΟΥ.pdf)Ενημέρωση CLLD-LEADER Δ_ΜΕΤΣΟΒΟΥ.pdf 133 kB