Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Πρόσκληση για δήλωση ζώων προς χρήση δημοτικών βοσκοτόπων το έτος 2017

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 3 του Νομοθετικού Διατάγματος 318/1969 και αυτές του Νόμου 1080/1980 και του άρθρου 16, παρ. 5 του Ν. 2130/93,

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

Όλους τους δημότες Μετσόβου όπως μέσα σε τριάντα (30) ημέρες υποβάλλουν στο Δήμο δήλωση με τον αριθμό των μικρών και μεγάλων ζώων που θα φέρουν για βοσκή μέσα στις βοσκήσιμες εκτάσεις την προσεχή κτηνοτροφική περίοδο...

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.