Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την Εγγραφή στους Ειδικούς Εκλογικούς Καταλόγους των Κοινοτικών Εκλογέων έως 28/02/2019

Σας κάνουμε γνωστό, ότι ύστερα από την εγκύκλιο αρ. 38 με αρθ. πρωτ. 77029/24-12-2018 του Υπουργείου Εσοπερικών, http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/egk77029-24122018.pdf στις εκλογές του Μαΐου 2019 θα ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και οι πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στη χώρα μας, χωρίς την προϋπόθεση απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 133/1997 (Α' 121). όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 320/1999 (Α' 305) και στο ν. 2196/1994 (Α’ 41). με τα οποία ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία οι Οδηγίες 94/80/ΕΚ και 93/109/ΕΚ. Αντίστοιχα, για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις δημοτικές εκλογές από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι και για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσΟαι κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα και δεν είναι Έλληνες πολίτες.

Στις ευρωεκλογές οι πολίτες της Ένωσης μπορούν να ασκήσουν τα πολιτικά τους δικαιώματα είτε στο κράτος μέλος καταγωγής είτε στο κράτος μέλος κατοικίας. Δεν είναι επιτρεπτό να ψηφίουυν περισσότερο από μία φορά κατά τις ίδιες εκλογές. Στην ειδική περίπτοκτη που Ευρωπαίοι πολίτες θα επιλέξουν να ψηφίσουν συνδυασμούς/υποψηφίους του κράτους μέλους καταγωγής τους, θα πρέπει να απευθυνθούν στην Πρεσβεία ή το Προξενείο της χώρας τους στην Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι στις προσεχείς εκλογές του Μαΐου 2019 για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών θα ψηφίσουν για πρώτη φορά και οι πολίτες των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, όπως ορίζεται με το άρθρο 48 του ν.4555/2018 (A' 133), υπό την προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραμμένοι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των οικείων Δήμων.

Οι πολίτες της Ενωσης που επιθυμούν αν ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις αυτοδιοικητικές εκλογές στην Ελλάδα, οφείλουν να εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους δήμου του τόπου κατοικίας τους. Το ίδιο ισχύει και για τους πολίτες της Ένωσης, που κατοικούν μόνιμα στο Δήμο Μετσόβου και μέχρι τώρα δεν είχαν ασκήσει το δικαίωμα του εκλέγειν στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, οφείλουν να εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Μετσόβου (δεν θα είναι εγγεγραμμένοι σε αυτούς τους καταλόγους).

Η προθεσμία εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους, ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών και των ευρωεκλογών του 2019, λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2019.

Για την εγγραφή τους οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 0α χρειαστεί να προσκομίσουν στο Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου Μετσόβου, τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση - Δήλωση Κοινοτικού Εκλογέα.
 2. Διαβατήριο ή Ταυτότητα πολίτη χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 3. Αποδεικτικό κατοικίας τους στα όρια του Δήμου Μετσόβου.(χορηγείται από τον Δήμο Μετσόβου)

Όλα τα παραπάνω ισχύουν για τους Ευρωπαίους πολίτες των ακολούθων κρατών μελών της Ε.Ε.: Αυστρία. Βέλγιο, Βουλγαρία, Ιταλλία. Γερμανία, Δανία, Εσθονία. Ηνωμένο Βασίλειο. Ιρλανδία. Ισπανία Ιταλία, Κάτω Χώρες (Ολλανδία). Κύπρος, Λετονία. Λιθουανία. Λουξεμβούργο, Μάλτα. Ουγγαρία. Πολωνία. Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία. Σλοβενία, Σουηδία, Τσέχικη Δημοκρατία, Φινλανδία, Κροατία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα απευθυνθούν στο Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης Δήμου Μετσόβου, καθημερινά και ώρες 09:00 - 13:00. Τηλ: 2656360310 & 311

Ο
Δήμαρχος Μετσόβου

Τζαφέας Κωνσταντίνος

 

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (anak-2019-7884.pdf)anak-2019-7884.pdf 993 kB

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για όσους ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2019

Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2019 για τοποθέτηση:

 1. Τραπεζοκαθισμάτων
 2. Σκιαδίων και λοιπών λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων.
 3. Εμπορευμάτων
 4. Ειδών περιπτέρου
 5. Οικοδομικών υλικών

να υποβάλλουν στο Δήμο σχετική αίτηση αναφέροντας το είδος της χρήσης επισυνάπτοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Για έκδοση νέας άδειας:
  1. Άδεια λειτουργίας του καταστήματος.
  2. Ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης.
  3. Δημοτική ενημερότητα
  4. Τοπογραφική αποτύπωση όπου θα απεικονίζεται η θέση της επιχείρησης, τα παρακείμενα κτίρια, οι είσοδοι, τα παράθυρα, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού και οι διαστάσεις του αιτούμενοι χώρου κατάληψης.
 2. Για ανανέωση άδειας:
  1. Φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κοινόχρηστου χώρου.
  2. Ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης.
  3. Δημοτική ενημερότητα

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι μέχρι 27/12/2018.
Για την χρήση των κοινοχρήστων χώρων ισχύουν οι υπ’ αριθμ. 48/2013 και 226/2018 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Δήμαρχος

Tζαφέας Κωνσταντίνος

Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (anak-2018-7463.pdf)anak-2018-7463.pdf 194 kB

Πρόγραμμα ενημέρωσης για το Κτηματολόγιο Δήμου Μετσόβου μηνός Νοεμβρίου 2018

ΗμέραΗμερομηνίαΤόποςΏραΧώρος
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/11/2018 ΜΕΤΣΟΒΟ 8:00-16:00 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΣΟΒΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ 5/11/2018 ΜΕΤΣΟΒΟ 8:00-16:00 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΣΟΒΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/11/2018 ΜΕΤΣΟΒΟ 8:00-16:00 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΣΟΒΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12/11/2018 ΜΕΤΣΟΒΟ 8:00-16:00 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΣΟΒΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/11/2018 ΜΕΤΣΟΒΟ 8:00-16:00 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΣΟΒΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ 19/11/2018 ΜΕΤΣΟΒΟ 8:00-16:00 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΣΟΒΟ
ΤΡΙΤΗ 20/11/2018 ΜΕΤΣΟΒΟ 8:00-16:00 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΣΟΒΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/11/2018 ΜΕΤΣΟΒΟ 8:00-16:00 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΣΟΒΟ
ΠΕΜΠΤΗ 22/11/2018 ΜΕΤΣΟΒΟ 8:00-16:00 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΣΟΒΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/11/2018 ΜΕΤΣΟΒΟ 8:00-16:00 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΣΟΒΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ 26/11/2018 ΜΕΤΣΟΒΟ 8:00-16:00 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΣΟΒΟ
ΤΡΙΤΗ 27/11/2018 ΜΕΤΣΟΒΟ 8:00-16:00 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΣΟΒΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/11/2018 ΜΕΤΣΟΒΟ 8:00-16:00 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΣΟΒΟ
ΠΕΜΠΤΗ 29/11/2018 ΜΕΤΣΟΒΟ 8:00-16:00 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΣΟΒΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/11/2018 ΜΕΤΣΟΒΟ 8:00-16:00 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΣΟΒΟ

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6972 329 947

Δελτίο Τύπου - Προληπτικός παιδιατρικός-οδοντιατρικός έλεγχος και ιατρικός έλεγχος ενηλίκων

     Στο Δήμο Μετσόβου θα βρίσκεται από την Τετάρτη 14 έως και την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018 το κινητό πολυϊατρείο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» του Συλλόγου "Το Χαμόγελο του Παιδιού" με τέσσερα αυτόνομα ιατρεία στελεχωμένα από Εθελοντές Ιατρούς και Οδοντιάτρους του Ιατρικού και Οδοντιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων.

     Στο ανωτέρω διάστημα θα πραγματοποιηθεί προληπτικός παιδιατρικός και οδοντιατρικός έλεγχος σε παιδιά σχολείων ενώ παράλληλα θα λειτουργεί προληπτικός ιατρικός έλεγχος ενηλίκων για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Ο
Δήμαρχος

 

Τζαφέας Κωνσταντίνος

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (dt-proliptikos-elegxos-20181106.pdf)dt-proliptikos-elegxos-20181106.pdf 186 kB

Δελτίο Τύπου για το Κτηματολόγιο

Η Κοινοπραξία ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. – Ι. ΨΑΡΡΑΣ, ανάδοχος της μελέτης με κωδικό σύμβασης ΚΤ5-08: «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου» σας ενημερώνει ότι ο χρόνος έναρξης της συλλογής των δηλώσεων εγγραπτέων δικαιωμάτων (ιδιοκτησίας) για τη σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων μετατίθεται για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Νοεμβρίου 2018.

Η ενημέρωση των πολιτών συνεχίζεται σε όλους τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων σύμφωνα με το αναρτημένο πρόγραμμα.

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (Δελτίο τύπου 15-10-2018.pdf)Δελτίο τύπου 15-10-2018.pdf 339 kB