Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (για όσους ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2018)

Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2018 για τοποθέτηση:

 1. Τραπεζοκαθισμάτων
 2. Σκιαδίων και λοιπών λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων.
 3. Εμπορευμάτων
 4. Ειδών περιπτέρου
 5. Οικοδομικών υλικών

να υποβάλλουν στο Δήμο σχετική αίτηση αναφέροντας το είδος της χρήσης επισυνάπτοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Για έκδοση νέας άδειας:
  1. Άδεια λειτουργίας του καταστήματος.
  2. Ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης.
  3. Δημοτική ενημερότητα
  4. Τοπογραφική αποτύπωση όπου θα απεικονίζεται η θέση της επιχείρησης, τα παρακείμενα κτίρια, οι είσοδοι, τα παράθυρα, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού και οι διαστάσεις του αιτούμενοι χώρου κατάληψης.
 2. Για ανανέωση άδειας:
  1. Φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κοινόχρηστου χώρου.
  2. Ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης.
  3. Δημοτική ενημερότητα

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι μέχρι 22/12/2017.
Για την χρήση των κοινοχρήστων χώρων ισχύουν οι υπ’ αριθμ. 48/2013 και 225/2017 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Δήμαρχος

ζαφέας Κωνσταντίνος

Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (anak-2017-9783.pdf)anak-2017-9783.pdf 124 kB

Υποβολή αιτήσεων για διάθεση καυσόξυλων ατομικών αναγκών σε κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας Μετσόβου από 5 έως 13 Οκτωβρίου 2017

Πρηροφορίες στο συνημμένο αρχείο...

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (Καυσόξυλα ανακοίνωση αιτησεων 2017.pdf)Καυσόξυλα ανακοίνωση αιτησεων 2017.pdf 128 kB

Παρουσίαση βιβλίου - Μετσοβίτικα

Παρουσίαση βιβλίου Μετσοβίτικα

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο Δήμος Μετσόβου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Μετσόβου και συγκεκριμένα:

 • 1 άτομο ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (εκχιονιστικού)
 • 1 άτομο ΔΕ Οδηγών Φορτηγού Αυτοκινήτων με άδεια Γ' κατηγορίας (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (anak-2017-7463.pdf)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 7463/2017Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου1995 kB

ΜΕ.Κ.Δ.Ε. ΕΜΠ - Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για Μεταπτυχιακό στο Μέτσοβο

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για την 2η κατεύθυνση του ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» του ΕΜΠ με αντικείμενο το «Περιβάλλον και την Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, με καταληκτική ημερομηνία 31 Μαϊου 2017.

Στο ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» ενθαρρύνεται η εκδήλωση ενδιαφέροντος από υποψηφίους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές οι οποίοι αγαπούν τα βουνά, κατάγονται από ορεινές περιοχές ή ασχολούνται με αυτές (στελέχη Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Δημόσιας Διοίκησης) και επιθυμούν να εργαστούν σε αυτές, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη και στο ξαναζωντάνεμα των ορεινών περιοχών της χώρας μας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες για το αντικείμενο, τη φυσιογνωμία και τους στόχους του μεταπτυχιακού προγράμματος στις κάτωθι διευθύνσεις του Διαδικτύου.

Το ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π. Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που δεν έχουν μόνιμη κατοικία στην περιοχή υπάρχει η δυνατότητα δωρεάς στέγασης στην εστία του ΜΕ.Κ.Δ.Ε.

mountains.ntua.gr

http://www.survey.ntua.gr/el/postgrad/environment-and-development.html

http://environ.survey.ntua.gr/files/prosklisi_ypobolhs_aithseon_17_kat2.pdf

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (ΜΕ.Κ.Δ.Ε Δελτίο Τύπου 2017 για ΠΜΣ στο Μέτσοβο.pdf)ΜΕ.Κ.Δ.Ε Δελτίο Τύπου 2017 για ΠΜΣ στο Μέτσοβο.pdf 134 kB