Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Έγκριση αιτήσεων ελεύθερης διέλευσης από τα διόδια

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (www.ggde.gr) και στην ενότητα: Για τον Πολίτη, Νέα/Ανακοινώσεις (22-12-2017) έχει αναρτηθεί πίνακας με τις εγκεκριμένες αιτήσεις ελεύθερης διέλευσης από τα διόδια.

 

Εκ του Δήμου Μετσόβου

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (anak-2018-diodia-1.pdf)Έγκριση αιτήσεων ελεύθερης διέλευσης από τα διόδια 162 kB

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για διέλευση από τα διόδια

Σας ενημερώνουμε ότι στον σύνδεσμο http://mimed.ggde.gr/rsdl/info.php οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Μετσόβου μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για την διέλευση από τα διόδια.

Στην αίτηση θα πρέπει να επισυναφθούν σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf, .png .jpeg .jpg) τα παρακάτω αντίγραφα:

 1. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του προσώπου που θα εγγραφεί στον κατάλογο ως μόνιμος κάτοικος.
 2. Αντίγραφο πρόσφατου Εκκαθαριστικού Εφορίας και
 3. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος ή των οχημάτων για τα οποία ζητείται η διέλευση από τα διόδια ως όχημα μόνιμου κατοίκου.
 • Για ΑΝΕΡΓΟΥΣ Κάρτα Ανεργίας σε ισχύ.
 • Για ΑμΕΑ Δελτίο Στάθμευσης ΑμΑ.

Εκ του Δήμου Μετσόβου

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (anak-2017-diodia.pdf)Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για διέλευση από τα διόδια 189 kB

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (για όσους ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2018)

Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2018 για τοποθέτηση:

 1. Τραπεζοκαθισμάτων
 2. Σκιαδίων και λοιπών λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων.
 3. Εμπορευμάτων
 4. Ειδών περιπτέρου
 5. Οικοδομικών υλικών

να υποβάλλουν στο Δήμο σχετική αίτηση αναφέροντας το είδος της χρήσης επισυνάπτοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Για έκδοση νέας άδειας:
  1. Άδεια λειτουργίας του καταστήματος.
  2. Ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης.
  3. Δημοτική ενημερότητα
  4. Τοπογραφική αποτύπωση όπου θα απεικονίζεται η θέση της επιχείρησης, τα παρακείμενα κτίρια, οι είσοδοι, τα παράθυρα, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού και οι διαστάσεις του αιτούμενοι χώρου κατάληψης.
 2. Για ανανέωση άδειας:
  1. Φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κοινόχρηστου χώρου.
  2. Ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης.
  3. Δημοτική ενημερότητα

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι μέχρι 22/12/2017.
Για την χρήση των κοινοχρήστων χώρων ισχύουν οι υπ’ αριθμ. 48/2013 και 225/2017 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Δήμαρχος

ζαφέας Κωνσταντίνος

Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (anak-2017-9783.pdf)anak-2017-9783.pdf 124 kB

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Συγκεντρωτικά στοιχεία κατανομής επιλέξιμων βοσκήσιμων εκτάσεων ανά κτηνοτρόφο για το έτος 2017)

Ανακοινώνεται ότι στην ιστοσελίδα του Δήμου Μετσόβου (www.metsovo.gr) έχουν αναρτηθεί τα συγκεντρωτικά στοιχεία κατανομής επιλέξιμων βοσκήσιμων εκτάσεων ανά κτηνοτρόφο για το έτος 2017.

Οι κτηνοτρόφοι μπορούν επίσης να πληροφορηθούν για τα μισθώματα βοσκής των βοσκοτόπων που τους έχουν κατανεμηθεί εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2017 στην ιστοσελίδα: http://app.php.gov.gr/php2017/

H πληρωμή των μισθωμάτων για το έτος 2017 θα γίνει με κατάθεση του ποσού σε έναν από τους κάτωθι λογαριασμούς της Περιφέρειας Ηπείρου:

 • GR5301724070005407072544367 στην Τράπεζα Πειραιώς
 • GR2302607080000950200790007 στην Eurobank

Προς διευκόλυνση των κτηνοτροφών παρέχεται η δυνατότητα αποστολής του Αποδεικτικού Κατάθεσης του μισθώματος στην Τράπεζα με φαξ ή e-mail στο Δήμο Μετσόβου (Fax : 2656041373, e-mail: dmetsovou@1429.syzefxis.gov.gr) χωρίς να απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία τους, προκειμένου να τους αποσταλεί το σχετικό Έντυπο Κατανομής.

 

Ο Δήμαρχος

Τζαφέας Κωνσταντίνος

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (anak-2017-9855 - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ.pdf)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2017-9855Συγκεντρωτικά στοιχεία κατανομής556 kB
Download this file (anak-2017-9855.pdf)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2017-9855 224 kB

Υποβολή αιτήσεων για διάθεση καυσόξυλων ατομικών αναγκών σε κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας Μετσόβου από 5 έως 13 Οκτωβρίου 2017

Πρηροφορίες στο συνημμένο αρχείο...

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (Καυσόξυλα ανακοίνωση αιτησεων 2017.pdf)Καυσόξυλα ανακοίνωση αιτησεων 2017.pdf 128 kB