Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο Δήμος Μετσόβου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Μετσόβου και συγκεκριμένα:

  • 1 άτομο ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (εκχιονιστικού)
  • 1 άτομο ΔΕ Οδηγών Φορτηγού Αυτοκινήτων με άδεια Γ' κατηγορίας (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (anak-2017-7463.pdf)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 7463/2017Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου1995 kB

Παρουσίαση βιβλίου - Μετσοβίτικα

Παρουσίαση βιβλίου Μετσοβίτικα

Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016

Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδοχών μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Δήμου Μετσόβου.

Ο Δήμος Μετσόβου καλεί τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδοχών μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Δήμου Μετσόβου, να υποβάλλουν εντός είκοσι (20) ημερών από την παρούσα ανακοίνωση, σχετική αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου Μετσόβου (οδός Ν. X. Αβέρωφ 2 - Μέτσοβο -Τ.Κ. 442 00), προσκομίζοντας φωτοαντίγραφο του εργοληπτικού (Μ.Ε.Ε.Π. , πρώην Νομαρχιακά Μητρώα) ή μελετητικού του πτυχίου, το οποίο να είναι σε ισχύ.

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο έγγραφο...

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (anak-2017-2810.pdf)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2810/2017Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016912 kB

ΜΕ.Κ.Δ.Ε. ΕΜΠ - Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για Μεταπτυχιακό στο Μέτσοβο

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για την 2η κατεύθυνση του ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» του ΕΜΠ με αντικείμενο το «Περιβάλλον και την Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, με καταληκτική ημερομηνία 31 Μαϊου 2017.

Στο ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» ενθαρρύνεται η εκδήλωση ενδιαφέροντος από υποψηφίους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές οι οποίοι αγαπούν τα βουνά, κατάγονται από ορεινές περιοχές ή ασχολούνται με αυτές (στελέχη Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Δημόσιας Διοίκησης) και επιθυμούν να εργαστούν σε αυτές, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη και στο ξαναζωντάνεμα των ορεινών περιοχών της χώρας μας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες για το αντικείμενο, τη φυσιογνωμία και τους στόχους του μεταπτυχιακού προγράμματος στις κάτωθι διευθύνσεις του Διαδικτύου.

Το ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π. Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που δεν έχουν μόνιμη κατοικία στην περιοχή υπάρχει η δυνατότητα δωρεάς στέγασης στην εστία του ΜΕ.Κ.Δ.Ε.

mountains.ntua.gr

http://www.survey.ntua.gr/el/postgrad/environment-and-development.html

http://environ.survey.ntua.gr/files/prosklisi_ypobolhs_aithseon_17_kat2.pdf

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (ΜΕ.Κ.Δ.Ε Δελτίο Τύπου 2017 για ΠΜΣ στο Μέτσοβο.pdf)ΜΕ.Κ.Δ.Ε Δελτίο Τύπου 2017 για ΠΜΣ στο Μέτσοβο.pdf 134 kB

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Ο Δήμος Μετσόβου ύστερα από την υπ’ αριθ. 25/2017 απόφαση του Δ.Σ, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 43772/30-03-2017 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες, με τα κάτωθι τυπικά προσόντα και χρονική διάρκει της σλυμβασης

  • 3 άτομα ΥΕ Εργατών/Εργατριών για την Υπηρεσία Καθαριότητας για δύο (2) μήνες - Χωρίς τυπικά προσόντα
  • 2 άτομα ΥΕ Εργατών/Εργατριών για την Τεχνική Υπηρεσία για δύο (2) μήνες - Χωρίς τυπικά προσόντα

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (anak-2017-2744.pdf)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2744/2017Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου392 kB