Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Ενημέρωση για τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές

Βρείτε στα συνημμένα αρχεία το Πρόγραμμα Εκλογής Υποψηφίων Δημάρχων και Περιφεριαχών για τις εκλογές της 26 Μαΐου 2016.

Παράταση αιτήσεων κτηματολογίου μέχρι τις 24 Απριλίου 2019

Mε απόφαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, παρατείνεται μέχρι την 24η Απριλίου 2019, μόνο για τους κατοίκους του εσωτερικού, η προθεσμία υποβολής δήλωσης επί των ακινήτων που βρίσκονται στον Δήμο Μετσόβου.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (Παράταση κτηματολογίου μέχρι 24-04-2019.pdf)Παράταση κτηματολογίου μέχρι 24-04-2019.pdf 913 kB

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για συμμετοχή στην έκθεση «Πρόσκληση Τουριστικό Πανόραμα - Ελλάδα 365 μέρες» & το «2° Φεστιβάλ Γαστρονομίας»

Ο Δήμος Μετσόβου προτίθεται να συμμετέχει με δικό του εκθεσιακό περίπτερο στην έκθεση Τουριστικό Πανόραμα - Ελλάδα 365 μέρες» & το «2° Φεστιβάλ Γαστρονομίας» στις εγκαταστάσεις του Πανηπειρωτικού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ιωαννίνων (ΠΕΑΚΙ) με στόχο την προβολή των τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων, την ανάδειξη της γαστρονομικής κουλτούρας της Ηπείρου και τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών.

Καλούνται οι επιχειρηματίες του Δήμου μας που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή τοπικών προϊόντων και τον τουρισμό και επιθυμούν να εκθέσουν τα προϊόντα / υπηρεσίες τους στο περίπτερο του Δήμου να επικοινωνήσουν έως την Παρασκευή 15-03-2019 στο τηλέφωνο 2656042825.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την Εγγραφή στους Ειδικούς Εκλογικούς Καταλόγους των Κοινοτικών Εκλογέων έως 28/02/2019

Σας κάνουμε γνωστό, ότι ύστερα από την εγκύκλιο αρ. 38 με αρθ. πρωτ. 77029/24-12-2018 του Υπουργείου Εσοπερικών, http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/egk77029-24122018.pdf στις εκλογές του Μαΐου 2019 θα ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και οι πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στη χώρα μας, χωρίς την προϋπόθεση απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 133/1997 (Α' 121). όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 320/1999 (Α' 305) και στο ν. 2196/1994 (Α’ 41). με τα οποία ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία οι Οδηγίες 94/80/ΕΚ και 93/109/ΕΚ. Αντίστοιχα, για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις δημοτικές εκλογές από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι και για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσΟαι κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα και δεν είναι Έλληνες πολίτες.

Στις ευρωεκλογές οι πολίτες της Ένωσης μπορούν να ασκήσουν τα πολιτικά τους δικαιώματα είτε στο κράτος μέλος καταγωγής είτε στο κράτος μέλος κατοικίας. Δεν είναι επιτρεπτό να ψηφίουυν περισσότερο από μία φορά κατά τις ίδιες εκλογές. Στην ειδική περίπτοκτη που Ευρωπαίοι πολίτες θα επιλέξουν να ψηφίσουν συνδυασμούς/υποψηφίους του κράτους μέλους καταγωγής τους, θα πρέπει να απευθυνθούν στην Πρεσβεία ή το Προξενείο της χώρας τους στην Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι στις προσεχείς εκλογές του Μαΐου 2019 για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών θα ψηφίσουν για πρώτη φορά και οι πολίτες των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, όπως ορίζεται με το άρθρο 48 του ν.4555/2018 (A' 133), υπό την προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραμμένοι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των οικείων Δήμων.

Οι πολίτες της Ενωσης που επιθυμούν αν ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις αυτοδιοικητικές εκλογές στην Ελλάδα, οφείλουν να εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους δήμου του τόπου κατοικίας τους. Το ίδιο ισχύει και για τους πολίτες της Ένωσης, που κατοικούν μόνιμα στο Δήμο Μετσόβου και μέχρι τώρα δεν είχαν ασκήσει το δικαίωμα του εκλέγειν στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, οφείλουν να εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Μετσόβου (δεν θα είναι εγγεγραμμένοι σε αυτούς τους καταλόγους).

Η προθεσμία εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους, ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών και των ευρωεκλογών του 2019, λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2019.

Για την εγγραφή τους οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 0α χρειαστεί να προσκομίσουν στο Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου Μετσόβου, τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση - Δήλωση Κοινοτικού Εκλογέα.
  2. Διαβατήριο ή Ταυτότητα πολίτη χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  3. Αποδεικτικό κατοικίας τους στα όρια του Δήμου Μετσόβου.(χορηγείται από τον Δήμο Μετσόβου)

Όλα τα παραπάνω ισχύουν για τους Ευρωπαίους πολίτες των ακολούθων κρατών μελών της Ε.Ε.: Αυστρία. Βέλγιο, Βουλγαρία, Ιταλλία. Γερμανία, Δανία, Εσθονία. Ηνωμένο Βασίλειο. Ιρλανδία. Ισπανία Ιταλία, Κάτω Χώρες (Ολλανδία). Κύπρος, Λετονία. Λιθουανία. Λουξεμβούργο, Μάλτα. Ουγγαρία. Πολωνία. Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία. Σλοβενία, Σουηδία, Τσέχικη Δημοκρατία, Φινλανδία, Κροατία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα απευθυνθούν στο Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης Δήμου Μετσόβου, καθημερινά και ώρες 09:00 - 13:00. Τηλ: 2656360310 & 311

Ο
Δήμαρχος Μετσόβου

Τζαφέας Κωνσταντίνος

 

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (anak-2019-7884.pdf)anak-2019-7884.pdf 993 kB