ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Διαγωνισμός για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ στις 28/12/2016)

Συνοπτικός (πρόχειρος) μειοδοτικός διαγωνισμός, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής, στο σύνολο των προς προμήθεια υλικών, σε ΕΥΡΩ, για την εξασφάλιση της λειτουρ γίας του Παγοδρομίου Μετσόβου, συνολικού προϋπολογισμού 54.000,00 ΕΥΡΩ ...

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (diak-2016-8473.pdf)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 8473/2016Διαγωνισμός για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ στις 28/12/2016490 kB