ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διαγωνισμού προμήθειας καυσήμων έτους 2017

Ο Δήμος Μετσόβου ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, η οποία θα δοθεί ως εξής:

Με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, του Δελτίου Μέσης Εβδομαδιαίας Λιανικής Τιμής Υγρών Καυσίμων.
Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5%.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (Διακήρυξη Διαγωνισμού Καυσίμων 2017.pdf)Διακήρυξη Διαγωνισμού Καυσίμων 2017.pdf 748 kB