ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Δημοπρασία των υπ’ αριθμ. 7 και 9 δημοτικών καταστημάτων στην κεντρική πλατεία του Μετσόβου στις 31/5/2017)

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση των υπ’ αριθμ. 7 (23,00τ.μ.) και υπ’ αριθμ. 9 (26,00τ.μ.) ισογείων Δημοτικών Καταστημάτων που βρίσκονται στην κεντρική πλατεία της Δ.Κ. Μετσόβου σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε η Οικονομική Επιτροπή με τις υπ’ αριθμ. 69/2017 και 70/2017 αποφάσεις της αντίστοιχα.

Η δημοπρασία θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Μετσόβου ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 ως εξής ...

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (diak-2017-3992.pdf)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3992/2017Δημοπρασία των υπ’ αριθμ. 7 και 9 δημοτικών καταστημάτων στην κεντρική πλατεία του Μετσόβου242 kB