ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Μηχανημάτων Παραγωγής Τεχνητού Χιονιού για το Χιονοδρομικό Κέντρο Μετσόβου στις 12/9/2017

Ο Δήμος Μετσόβου διακηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια της : προμήθειας μηχανημάτων παραγωγής τεχνητού χιονιού που θα χρησιμοποιηθούν στο χιονοδρομικό κέντρο του Προφήτη Ηλία Μετσόβου του Δήμου Μετσόβου
Προϋπολογισμού 57.040,00 Ευρώ (μαζί με το Φ.Π.Α. 24 %)
την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017

Περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα αρχείο.