ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Δημοπρασία του Παγοδρομίου - Κολυμβητηρίου στις 17/10/2017)

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του Παγοδρομίου - Κολυμβητηρίου που βρίσκεται στην Δ.Κ.Μετσόβου του Δήμου Μετσόβου σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 136/2017 απόφασή της.

Η δημοπρασία θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Μετσόβου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017 ως εξής:...

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.