ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Δημοπρασία του δημοτικού Ξενώνα Ανθοχωρίου στις 10/10/2017

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του δημοτικού ξενώνα Ανθοχωρίου που βρίσκεται στην Τ.Κ.Ανθοχωρίου του Δήμου Μετσόβου σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 132/2017 απόφασή της..
Η δημοπρασία θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Μετσόβου ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017 ...

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.