ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ στις 28/11/2017

Ο Δήμος Μετσόβου , διακηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ», με προϋπολογισμό 19.998,60 ευρώ (με Φ.Π.Α.). Το έργο στο σύνολό του ανήκει στην Κατηγορία Οδοποιίας με Προϋπολογισμό 16.103,75€ (Δαπάνη Εργασιών, ΓΕ&ΟΕ και Απρόβλεπτα)

Περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα αρχείο.