Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Εμπειρογνωμοσύνης & Συμβουλευτικής στα Πλαίσια της Πράξης Culturallands

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται την υπηρεσία/εργασία με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ CULTURALLANDS», προϋπολογισμού € 15.000,00 (συμπ. ΦΠΑ) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Περισσότερες πληροφορίες στα επισυναπτόμενα έγγραφα.