Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Παροχή Υπηρεσιών Εμπειρογνώμονα Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Αποβλήτων στα Πλαίσια της Πράξης με ακρωνύμιο INTERNET OF BINS

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται την υπηρεσία/εργασία με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΠΕΡΙΩΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΑΚΡΩΜΥΜΙΟ INTERNET OF BINS», προϋπολογισμού € 24.700,00 (συμπ. ΦΠΑ) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Περισσότερες πληροφορίες στα επισυναπτόμενα έγγραφα.