Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης και Τεχνικής Συμβουλευτικής Υποστήριξης της Πράξης RIVER2RIVER

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία/εργασία με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ RIVER2RIVER», προϋπολογισμού € 17.000,00 (συμπ. ΦΠΑ) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Περισσότερες πληροφορίες στα επισυναπτόμενα έγγραφα.