Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Παροχή Υπηρεσιών Διοίκησης, Διαχείρισης της πράξης INTERNETOFBINS (Υποβολή προσφορών μέχρι 13-3-2019)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία/εργασία με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ INTERNETOFBINS», προϋπολογισμού € 11.000,00 (συμπ. ΦΠΑ) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Η υποβολή προσφορών παρατείνεται μέχρι 13-3-2019 (δείτε σχετικό συνημμένο)

Περισσότερες πληροφορίες στα επισυναπτόμενα έγγραφα.