Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (μίσθωση του κυλικείου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μετσόβου)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για μίσθωση του κυλικείου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μετσόβου)
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

Εκτίθεται σε επαναληπτικό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η εκμίσθωση και εκμετάλλευση του σχολικού κυλικείου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μετσόβου επί της οδού Δημητρίου Ιατρόπουλου αρ. 1. σύμφωνα με την Προκήρυξη διαγωνισμού αρθμ. πρωτ.1 /16.01.2019

Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο γραφείο της Α΄/βαθμιας Σχολικής Επιτροπής (Δημαρχείο Μετσόβου) από 08/03/2019 έως 20/03/2019 και θα πρωτοκολλούνται στο πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής.

Η αποσφράγιση των κλειστών προσφορών, θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού στο γραφείο της Δ/νσης του Δημοτικού Σχολείου Μετσόβου ημέρα Παρασκευή 21/03/2019 και ώρα 11.00 π.μ.

Οι όροι της διακήρυξης θα βρίσκονται στα Γραφεία του Δήμου των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Μέτσοβο 04-03-2019

Ο Πρόεδρος

Νάκας Φίλιππος