Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Δημοπρασία εκμίσθωσης καταστημάτων στη Δ.Ε. Μετσόβου & στην Κοινότητα Μεγ.Γότιστας, Δ.Ε. Εγνατίας στις 22/10/2019)

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση των υπ’ αριθμ. 4 και 10 Δημοτικών Καταστημάτων που βρίσκονται στην κεντρική πλατεία της Κοινότητας Μετσόβου, Δ.Ε. Μετσόβου, και του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται στην Κοινότητα Μεγ.Γότιστας, Δ.Ε. Εγνατίας, σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε η Οικονομική Επιτροπή με τις υπ’ αριθμ. 70, 71 και 72/2019 αποφάσεις της αντίστοιχα.

Η δημοπρασία θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Μετσόβου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019 ως εξής

Για το υπ’ αριθμ. 4 δημοτικό κατάστημα κεντρικής πλατείας Μετσόβου
Ώρα : 9:00π.μ. – 9:30π.μ.
Τιμή εκκίνησης και πρώτης προσφοράς : Χίλια πεντακόσια (1.500,00) ευρώ μηνιαίως.
Διάρκεια της μίσθωσης : Εννέα (9) έτη.
Εγγύηση συμμετοχής : Δέκα χιλιάδες (10.000,00) ευρώ.

Για το υπ’ αριθμ. 10 δημοτικό κατάστημα κεντρικής πλατείας Μετσόβου
Ώρα : 10:00π.μ. – 10:30π.μ.
Τιμή εκκίνησης και πρώτης προσφοράς : Χίλια εφτακόσια (1.700,00) ευρώ μηνιαίως.
Διάρκεια της μίσθωσης : Εννέα (9) έτη.
Εγγύηση συμμετοχής : Δέκα χιλιάδες (10.000,00) ευρώ.

Για το δημοτικό κατάστημα Μεγ.Γότιστας
Ώρα : 11:00π.μ. – 11:30π.μ.
Τιμή εκκίνησης και πρώτης προσφοράς : Τριάντα (30,00) ευρώ μηνιαίως.
Διάρκεια της μίσθωσης : Εννέα (9) έτη.
Εγγύηση συμμετοχής : Πεντακόσια (500,00) ευρώ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι καταθέσουν στα γραφεία του Δήμου μισή ώρα πριν την ώρα έναρξης της αντίστοιχης δημοπρασίας τα προβλεπόμενα από την διακήρυξη έγγραφα.

Τα μίσθια καταστήματα θα χρησιμοποιηθούν ως ορίζεται από τους όρους των σχετικών διακηρύξεων.

Οι όροι των διακηρύξεων θα βρίσκονται στα Γραφεία του Δήμου των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Μέτσοβο 08-10-2019
Ο Δήμαρχος


Τζαφέας Κωνσταντίνος

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (diak-2019-6431.pdf)diak-2019-6431.pdf 303 kB