Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Δημοπρασία εκμίσθωσης του Ν. αριθμ. 6 δημοτικού καταστήματος στο συγκρότημα Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτων στην Δ.Ε. Μετσόβου στις 23/12/2019)

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του υπ’ αριθμ. 6 δημοτικού καταστήματος στο συγκρότημα Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτων στην Κοινότητα Μετσόβου, Δ.Ε. Μετσόβου, σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 94/2019 απόφασή της.

Η δημοπρασία θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Μετσόβου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019 ως εξής:

Ώρα : 9:00π.μ. - 9:30π.μ
Τιμή εκκίνησης και πρώτης προσφοράς : πενήντα (50,00) ευρώ μηνιαίως.
Διάρκεια της μίσθωσης : Εννέα (9) έτη.
Εγγύηση συμμετοχής : Διακόσια (200,00) ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι καταθέσουν στα γραφεία του Δήμου μισή ώρα πριν την ώρα έναρξης της αντίστοιχης δημοπρασίας τα προβλεπόμενα από την διακήρυξη έγγραφα.

Το μίσθιο κατάστημα θα χρησιμοποιηθεί ως ορίζεται από τους όρους της διακήρυξης

Οι όροι της διακήρυξης θα βρίσκονται στα Γραφεία του Δήμου των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Μέτσοβο 10-12-2019
Ο Δήμαρχος
Τζαφέας Κωνσταντίνος

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (diak-2019-7814.pdf)diak-2019-7814.pdf 227 kB