Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Δημοπρασία των υπ' αρίθμ. 6, 7 και 8 ισόγειων δημοτικών καταστημάτων στο συγκρότημα του Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτων στην Δ.Κ. Μετσόβου

Εκτίθενται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση των υπ’αριθμ. 6 (24τ.μ.), 7 (17,50τ.μ.) και 8 (20τ.μ.) ισόγειων δημοτικών καταστημάτων στο συγκρότημα του Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτων στην Δ.Κ. Μετσόβου σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε η Οικονομική Επιτροπή με τις υπ’ αριθμ. 174/2014, 175/2014 και 176/2014 αποφάσεις της αντίστοιχα.

Περισσότερες πληροφορίες στο σηνυμμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (diak-11360.pdf)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 11360/2014Δημοπρασία των υπ' αρίθμ. 6, 7 και 8 ισόγειων δημοτικών καταστημάτων στο συγκρότημα του Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτων στην Δ.Κ. Μετσόβου132 kB