Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Δημοπρασία δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Μεγ.Γότιστας στις 13/7/2015)

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Μεγ.Γότιστας σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 86/2015 απόφασή της.

Η δημοπρασία θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Μετσόβου ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 13 Ιουλίου 2015 ...

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (diak-15-4827.pdf)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4827/2015ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Δημοπρασία δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Μεγ.Γότιστας στις 13/7/2015)131 kB

Προκηρύξη ανάθεσης μελέτης (Διαχειριστική μελέτη Δημοτικού δάσους Τ.Κ. Ανηλίου)

  1. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μετσόβου, προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Διαχειριστική μελέτη Δημοτικού δάσους Τ.Κ. Ανηλίου του Δήμου Μετσόβου» με προεκτιμώμενη αμοιβή 82.080,12 € (χωρίς ΦΠΑ).
  2. Για την εκπόνηση της μελέτης απαιτείται η ακόλουθη κατηγορία: Κατηγορία 24 (Δασικές μελέτες), με προεκτιμώμενη αμοιβή 82.080,12 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ), ...

Περισσότερες πληροφορίες και η πλήρης προκήρυξης στα συνημμένα αρχεία.

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (diak-2015-anilio.pdf)Πλήρης προκήρυξη 4499-2015Διαχειριστική μελέτη Δημοτικού δάσους Τ.Κ. Ανηλίου2521 kB
Download this file (prok-15-4499.pdf)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 4499/2015Διαχειριστική μελέτη Δημοτικού δάσους Τ.Κ. Ανηλίου184 kB

Δημόσιος Διαγωνισμός για την ανάθεση μελέτης (Διαχειριστική μελέτη Δημοτικού δάσους Τ.Κ. Μηλέας)

  1. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μετσόβου, προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Διαχειριστική μελέτη Δημοτικού δάσους Τ.Κ. Μηλέας του Δήμου Μετσόβου» με προεκτιμώμενη αμοιβή 36.698,66€ (χωρίς ΦΠΑ).
  2. Για την εκπόνηση της μελέτης απαιτείται η ακόλουθη κατηγορία: Κατηγορία 24 (Δασικές μελέτες), με προεκτιμώμενη αμοιβή 36.698,66ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ),...

Περισσότερες πληροφορίες και η πλήρης προκήρυξης στα συνημμένα αρχεία.

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (diak-2015-milea.pdf)Πλήρης προκήρυξη 4501-2015Διαχειριστική μελέτη Δημοτικού δάσους Τ.Κ. Μηλέας1771 kB
Download this file (prok-15-4501.pdf)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 4501/2015Διαχειριστική μελέτη Δημοτικού δάσους Τ.Κ. Μηλέας184 kB

Δημόσιος Διαγωνισμός για την ανάθεση μελέτης (Διαχειριστική μελέτη Δημοτικού δάσους Δ.Κ. Μετσόβου)

  1. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μετσόβου, προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Διαχειριστική μελέτη Δημοτικού δάσους Δ.Κ. Μετσόβου του Δήμου Μετσόβου» με προεκτιμώμενη αμοιβή 46.451,73€ (χωρίς ΦΠΑ).
  2. Για την εκπόνηση της μελέτης απαιτείται η ακόλουθη κατηγορία: Κατηγορία 24 (Δασικές μελέτες), με προεκτιμώμενη αμοιβή 46.451,73 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ), ...

 Περισσότερες πληροφορίες και η πλήρης προκήρυξης στα συνημμένα αρχεία.

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (diak-2015-metsovo.pdf)Πλήρης προκήρυξη 4500-2015Διαχειριστική μελέτη Δημοτικού δάσους Δ.Κ. Μετσόβου2656 kB
Download this file (prok-15-4500.pdf)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 4500/2015 Διαχειριστική μελέτη Δημοτικού δάσους Δ.Κ. Μετσόβου184 kB

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Προμήθεια σωλήνων και υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης - άρδευσης)

Ο Δήμαρχος Μετσόβου Νομού Ιωαννίνων
Διακηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια σωλήνων και υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης - άρδευσης» για τις ανάγκες των αντίστοιχων υπηρεσιών του Δήμου Μετσόβου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, ενδεικτικού προϋπολογισμού 55.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 12 / 06 / 2015...

Περισσότερες πληροφορίες στο σηνυμμένο αρχείο

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (diak-15-3804.pdf)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3804/2015ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Προμήθεια σωλήνων και υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης - άρδευσης)167 kB