Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Δημοπρασία των υπ' αρίθμ. 6, 7 και 8 ισόγειων δημοτικών καταστημάτων στο συγκρότημα του Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτων στην Δ.Κ. Μετσόβου

Εκτίθενται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση των υπ’αριθμ. 6 (24τ.μ.), 7 (17,50τ.μ.) και 8 (20τ.μ.) ισόγειων δημοτικών καταστημάτων στο συγκρότημα του Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτων στην Δ.Κ. Μετσόβου σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε η Οικονομική Επιτροπή με τις υπ’ αριθμ. 174/2014, 175/2014 και 176/2014 αποφάσεις της αντίστοιχα.

Περισσότερες πληροφορίες στο σηνυμμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (diak-11360.pdf)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 11360/2014Δημοπρασία των υπ' αρίθμ. 6, 7 και 8 ισόγειων δημοτικών καταστημάτων στο συγκρότημα του Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτων στην Δ.Κ. Μετσόβου132 kB

Δημοπρασία του Δημοτικού Ξενώνα Ανθοχωρίου και του Νο 5 δημοτικού καταστήματος κεντρικής πλατείας Μετσόβου στις 30/10/2014

Εκτίθενται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση α) του Δημοτικού Ξενώνα Ανθοχωρίου στην Τ.Κ. Ανθοχωρίου και β) του Νο 5 δημοτικού καταστήματος κεντρικής πλατείας Μετσόβου σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε η Οικονομική Επιτροπή με τις υπ’ αριθμ. 172/2014 και 173/2014 αποφάσεις της αντίστοιχα.

Περισσότερες πκηροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (diak-11284.pdf)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 11284/2014ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Δημοπρασία του Δημοτικού Ξενώνα Ανθοχωρίου και του Νο 5 δημοτικού καταστήματος κεντρικής πλατείας Μετσόβου στις 30/10/2014134 kB

Δημοπρασία Δημοτικών Καταστημάτων που βρίσκονται στην κεντρική πλατεία του Μετσόβου στις 30/9/2014

Εκτίθενται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση των υπ’ αριθμ. 1(14,78 τ.μ.) και 5(43,10 τ.μ. ισογείου και 18,63τ.μ. υπογείου) Δημοτικών Καταστημάτων που βρίσκονται στην κεντρική πλατεία του Μετσόβου σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε η Οικονομική Επιτροπή με τις υπ’ αριθμ. 159/2014 και 160/2014 αποφάσεις της αντίστοιχα.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (diak-10325.pdf)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10325/2014Δημοπρασία Δημοτικών Καταστημάτων που βρίσκονται στην κεντρική πλατεία του Μετσόβου στις 30/9/2014126 kB

Δημοπρασία του κεντρικού δημοτικού καταστήματος πλατείας Δ.Κ.Μετσόβου και δημοτικού καταστήματος στην θέση "Προφήτης Ηλίας" της Δ.Κ.Μετσόβου στις 14/10/2014

Εκτίθενται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση α)του κεντρικού δημοτικού καταστήματος πλατείας Δ.Κ.Μετσόβου (113,53τ.μ.) και β)του δημοτικού καταστήματος στη θέση "Προφήτης Ηλίας" της Δ.Κ.Μετσόβου (385,05τ.μ. κύριοι χώροι, 34,85τ.μ. ημιυπαίθριοι και 155,26τ.μ. αποθήκη) σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε η Οικονομική Επιτρο

πή με τις υπ’ αριθμ. 164/2014 και 165/2014 αποφάσεις της αντίστοιχα.Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (diak-10754.pdf)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10754/2014ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Δημοπρασία του κεντρικού δημοτικού καταστήματος πλατείας Δ.Κ.Μετσόβου και δημοτικού καταστήματος στην θέση "Προφήτης Ηλίας" της Δ.Κ.Μετσόβου στις 14/10/2014)132 kB