ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Κ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΕΩΣ ΚΟΜΒΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ στις 14/9/2017

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μετσόβου, διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό (άρθρο 117 του ν. 4412/16) για την ανάθεση του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Κ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΕΩΣ ΚΟΜΒΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ», με προϋπολογισμό 50.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών : κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών με προϋπολογισμό 40.322,58€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 14η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη ώρα 10:00΄π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, του άρθρου 95 του Ν. 4412/16.

Περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα αρχείο.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Μηχανημάτων Παραγωγής Τεχνητού Χιονιού για το Χιονοδρομικό Κέντρο Μετσόβου στις 12/9/2017

Ο Δήμος Μετσόβου διακηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια της : προμήθειας μηχανημάτων παραγωγής τεχνητού χιονιού που θα χρησιμοποιηθούν στο χιονοδρομικό κέντρο του Προφήτη Ηλία Μετσόβου του Δήμου Μετσόβου
Προϋπολογισμού 57.040,00 Ευρώ (μαζί με το Φ.Π.Α. 24 %)
την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017

Περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα αρχείο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Δημοπρασία του υπ’ αριθμ. 7 δημοτικού καταστήματος στην κεντρική πλατεία του Μετσόβου στις 2/8/2017)

Εκτίθεται σε επαναληπτική πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του υπ’ αριθμ. 7 ισογείου Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του Μετσόβου σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 98/2017 απόφασή της.

Η δημοπρασία θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Μετσόβου ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 2 Αυγούστου 2017 ως εξής ...

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (diak-2017-5887.pdf)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5887/2017ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Δημοπρασία του υπ’ αριθμ. 7 δημοτικού καταστήματος στην κεντρική πλατεία του Μετσόβου στις 2/8/2017232 kB

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (2η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Δημοπρασία του υπ’ αριθμ. 7 δημοτικού καταστήματος στην κεντρική πλατεία του Μετσόβου στις 8/8/2017)

Εκτίθεται σε δεύτερη επαναληπτική πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του υπ’ αριθμ. 7 ισογείου Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του Μετσόβου σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 98/2017 απόφασή της.

Η δημοπρασία θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Μετσόβου ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 8 Αυγούστου 2017 ως εξής ...

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (diak-2017-6132.pdf)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6132/20172η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Δημοπρασία του υπ’ αριθμ. 7 δημοτικού καταστήματος στην κεντρική πλατεία του Μετσόβου στις 8/8/2017231 kB

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Δημοπρασία του υπ’ αριθμ. 7 δημοτικού καταστήματος στην κεντρική πλατεία του Μετσόβου στις 24/7/2017)

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του υπ’ αριθμ. 7 (23,00τ.μ.) ισογείου Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκονται στην κεντρική πλατεία της Δ.Κ. Μετσόβου σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 98/2017 απόφασή της.

Η δημοπρασία θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Μετσόβου ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017 ως εξής ...

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (diak-2017-5504.pdf)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5504/2017 242 kB