Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Δημοπρασία εκμίσθωσης περιπτέρου στο Ανθοχώρι στις 8/12/2017)

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του περιπτέρου που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της Τ.Κ.Χρυσοβίτσας, Δ.Ε. Εγνατίας του Δήμου Μετσόβου σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 173/2017 απόφασή της.
Η δημοπρασία θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Μετσόβου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017 ...

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (diak-2017-9636.pdf)ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ 2017-9636Δημοπρασία εκμίσθωσης περιπτέρου στο Ανθοχώρι στις 8/12/2017244 kB

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ στις 28/11/2017

Ο Δήμος Μετσόβου , διακηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ», με προϋπολογισμό 19.998,60 ευρώ (με Φ.Π.Α.). Το έργο στο σύνολό του ανήκει στην Κατηγορία Οδοποιίας με Προϋπολογισμό 16.103,75€ (Δαπάνη Εργασιών, ΓΕ&ΟΕ και Απρόβλεπτα)

Περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα αρχείο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Δημοπρασία εκμίσθωσης του Χιονοδρομικού Κέντρου Ανηλίου στις 14/11/2017)

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του Χιονοδρομικού Κέντρου Ανηλίου του Δήμου Μετσόβου σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 135/2017 απόφασή της.

Η δημοπρασία θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Μετσόβου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017 ως εξής:...

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (anak-2017-9196.pdf)anak-2017-9196.pdfΑνακοίνωση για διόρθωση στο ορθό σχετικά με τη Δημοπρασία εκμίσθωσης του Χιονοδρομικού Κέντρου Ανηλίου86 kB
Download this file (diak-2017-9003.pdf)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 9003/2017Δημοπρασία εκμίσθωσης του Χιονοδρομικού Κέντρου Ανηλίου στις 14/11/2017230 kB

Ανακοίνωση για διόρθωση στο ορθό σχετικά με τη Δημοπρασία εκμίσθωσης του Χιονοδρομικού Κέντρου Ανηλίου στις 14/11/2017

Ανακοινώνεται ότι, λόγω εργασιών αναβάθμισης στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, θα αναρτηθεί στις 08-11-2017 η ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 135/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 66ΠΩΩΚ7-ΙΤΥ) με θέμα τους όρους πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης του Χιονοδρομικού Κέντρου Ανηλίου.
Η διόρθωση επί τω ορθώ έχει γίνει στην παρ.18 του άρθρου 2 όπου η φράση «ίση με το ύψος του επιτευχθέντος μισθώματος» αντικαθίσταται με την φράση «στο ποσό των 20.000,00 ευρώ»

Ο Δήμαρχος
Τζαφέας Κωνσταντίνος

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (anak-2017-9196.pdf)anak-2017-9196.pdfΑνακοίνωση για διόρθωση στο ορθό σχετικά με τη Δημοπρασία εκμίσθωσης του Χιονοδρομικού Κέντρου Ανηλίου86 kB

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Δημοπρασία του Παγοδρομίου - Κολυμβητηρίου στις 25/10/2017)

Εκτίθεται σε επαναληπτική πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του Παγοδρομίου - Κολυμβητηρίου που βρίσκεται στην Δ.Κ.Μετσόβου του Δήμου Μετσόβου σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 136/2017 απόφασή της.

Η δημοπρασία θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Μετσόβου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2017 ως εξής:...

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (diak-2017-8535.pdf)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 8535/2017ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Δημοπρασία του Παγοδρομίου - Κολυμβητηρίου στις 25/10/2017234 kB