Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (2η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Δημοπρασία του υπ’ αριθμ. 7 δημοτικού καταστήματος στην κεντρική πλατεία του Μετσόβου στις 8/2/2017)

Εκτίθεται σε δεύτερη επαναληπτική πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του υπ’ αριθμ. 7 ισογείου Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκονται στην κεντρική πλατεία του Μετσόβου σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 204/2016 απόφασή της.
Η δημοπρασία θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Μετσόβου ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2017 ...

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (diak-2017-0742.pdf)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 742/20172η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Δημοπρασία του υπ' αριθμ. 7 δημοτικού καταστήματος στις 8/2/2017232 kB

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Δημοπρασία του υπ’ αριθμ. 7 δημοτικού καταστήματος στην κεντρική πλατεία του Μετσόβου στις 27/1/2017)

Εκτίθεται σε επαναληπτική πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του υπ’ αριθμ. 7 ισογείου Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκονται στην κεντρική πλατεία του Μετσόβου σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 204/2016 απόφασή της.
Η δημοπρασία θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Μετσόβου ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017 ...

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (diak-2017-0346.pdf)diak-2017-0346.pdfΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Δημοπρασία του υπ' αριθμ. 7 δημοτικού καταστήματος στις 27/1/2017125 kB

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διαγωνισμού προμήθειας καυσήμων έτους 2017

Ο Δήμος Μετσόβου ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, η οποία θα δοθεί ως εξής:

Με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, του Δελτίου Μέσης Εβδομαδιαίας Λιανικής Τιμής Υγρών Καυσίμων.
Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5%.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (Διακήρυξη Διαγωνισμού Καυσίμων 2017.pdf)Διακήρυξη Διαγωνισμού Καυσίμων 2017.pdf 748 kB

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Δημοπρασία του υπ’ αριθμ. 7 δημοτικού καταστήματος στην κεντρική πλατεία του Μετσόβου στις 19/1/2017)

Εκτίθενται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του υπ’ αριθμ. 7 ισογείου Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκονται στην κεντρική πλατεία του Μετσόβου σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 204/2016 απόφασή της.
Η δημοπρασία θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Μετσόβου ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017 ως εξής ...

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (diak-2017-0101.pdf)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 101/2017Δημοπρασία του υπ' αριθμ. 7 δημοτικού καταστήματος στις 19/1/2017220 kB

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Διαγωνισμός για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ στις 28/12/2016)

Συνοπτικός (πρόχειρος) μειοδοτικός διαγωνισμός, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής, στο σύνολο των προς προμήθεια υλικών, σε ΕΥΡΩ, για την εξασφάλιση της λειτουρ γίας του Παγοδρομίου Μετσόβου, συνολικού προϋπολογισμού 54.000,00 ΕΥΡΩ ...

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (diak-2016-8473.pdf)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 8473/2016Διαγωνισμός για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ στις 28/12/2016490 kB