Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Διαγωνισμός για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ στις 21/11/2016)

Συνοπτικός (πρόχειρος) μειοδοτικός διαγωνισμός, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χα μηλότερης τιμής, στο σύνολο των προς προμήθεια υλικών, σε ΕΥΡΩ, για την εξασφάλιση της λειτουρ γίας του Παγοδρομίου Μετσόβου, συνολικού προϋπολογισμού 54.000,00 ΕΥΡΩ ...

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (diak-2016-7676.pdf)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7676/2016Διαγωνισμός για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ στις 21/11/2016227 kB

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Δημοπρασία τριών δημοτικών καταστημάτων στην κεντρική πλατεία του Δήμου Μετσόβου)

Εκτίθενται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση των υπ’ αριθμ. 6 (23,00τ.μ.), υπ’ αριθμ. 8 (75,00) και υπ’ αριθμ. 10 (15,00τ.μ.) ισογείων Δημοτικών Καταστημάτων που βρίσκονται στην κεντρική πλατεία του Μετσόβου σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε η Οικονομική Επιτροπή με τις υπ’ αριθμ. 142/2016, 144/2016 και 145/2016 αποφάσεις της αντίστοιχα.
Η δημοπρασία θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Μετσόβου ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής ως εξής ...

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (diak-2016-7232.pdf)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7232/2016Δημοπρασία τριών δημοτικών καταστημάτων στην κεντρική πλατεία του Δήμου Μετσόβου238 kB

Ακύρωση προγραμματισμένης δημοπρασίας (υπογείου πάρκινγκ Μετσόβου στις 21/9/2016)

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (diak-2016-6420.pdf)ΑΚΥΡΩΣΗ δημοπρασίας 143 kB

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Δημοπρασία καταστήματος στο υπογείο πάρκινγκ Μετσόβου στις 11/10/2016)

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του υπ’ αριθμ. 9 (40,00τ.μ. ισογείου) Δημοτικού Καταστήματος συγκροτήματος σταθμού αυτοκινήτων (υπογείου πάρκινγκ) Μετσόβου σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 130/2016 απόφασή της.
Η δημοπρασία θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Μετσόβου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2016 ...

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (diak-2016-6697.pdf)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6697/2016Δημοπρασία καταστήματος στο χώρο του υπογείου πάρκινγκ Μετσόβου στις 11/10/2016181 kB

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (2η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Δημοπρασία του δημοτικού Ξενώνα Ανθοχωρίου στις 19/9/2016)

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του δημοτικού ξενώνα Ανθοχωρίου που βρίσκεται στην Τ.Κ.Ανθοχωρίου του Δήμου Μετσόβου σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 110/2016 απόφασή της.
Η δημοπρασία θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Μετσόβου ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2016 ως εξής...

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (diak-2016-6243.pdf)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6243/20162η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Δημοπρασία του δημοτικού ξενώνα Ανθοχωρίου στις 19/9/2016232 kB