Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Δημοπρασία καταστήματος στο υπογείο πάρκινγκ Μετσόβου στις 21/9/2016)

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του υπ’ αριθμ. 9 (40,00τ.μ. ισογείου) Δημοτικού Καταστήματος συγκροτήματος σταθμού αυτοκινήτων (υπογείου πάρκινγκ) Μετσόβου σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 116/2016 απόφασή της.
Η δημοπρασία θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Μετσόβου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2016 ...

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (diak-2016-6208.pdf)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6208/2016Δημοπρασία καταστήματος στο υπογείο πάρκινγκ Μετσόβου στις 21/9/2016231 kB

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Δημοπρασία του δημοτικού Ξενώνα Ανθοχωρίου στις 9/9/2016)

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του δημοτικού ξενώνα Ανθοχωρίου που βρίσκεται στην Τ.Κ.Ανθοχωρίου του Δήμου Μετσόβου σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 110/2016 απόφασή της.
Η δημοπρασία θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Μετσόβου ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016 ...

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (diak-2016-5953.pdf)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5953/2016ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Δημοπρασία του δημοτικού ξενώνα Ανθοχωρίου στις 9/9/2016183 kB

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Δημοπρασία του υπ’ αριθμ. 1 δημοτικού καταστήματος στην κεντρική πλατεία του Μετσόβου στις 9/8/2016)

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του υπ’ αριθμ. 1 (14,78τ. ισογείου) Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του Μετσόβου σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 98/2016 απόφασή της.
Η δημοπρασία θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Μετσόβου ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 9 Αυγούστου 2016 ...

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (diak-2016-5200.pdf)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5200/2016Δημοπρασία του υπ’ αριθμ. 1 δημοτικού καταστήματος στην κεντρική πλατεία του Μετσόβου στις 9/8/2016182 kB

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Δημοπρασία του δημοτικού Ξενώνα Ανθοχωρίου στις 31/8/2016)

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του δημοτικού ξενώνα Ανθοχωρίου που βρίσκεται στην Τ.Κ.Ανθοχωρίου του Δήμου Μετσόβου σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 110/2016 απόφασή της.
Η δημοπρασία θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Μετσόβου ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016 ...

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (diak-2016-5612.pdf)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5612/2016Δημοπρασία του δημοτικού ξενώνα Ανθοχωρίου στις 31/8/2016229 kB

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Δημοπρασία του υπ’ αριθμ. 5 δημοτικού καταστήματος στην κεντρική πλατεία του Μετσόβου στις 14/6/2016)

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του υπ’ αριθμ. 5 (43,10τ. ισογείου και 18,63τ.μ. υπογείου) Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του Μετσόβου σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 65/2016 απόφασή της.
Η δημοπρασία θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Μετσόβου ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 14 Ιουνίου 2016 ...

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (diak-2016-3410.pdf)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3410/2016Δημοπρασία του υπ’ αριθμ. 5 δημοτικού καταστήματος στην κεντρική πλατεία του Μετσόβου στις 14/6/2016231 kB