Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Δημοπρασία δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Μεγ.Γότιστας στις 19/4/2016)

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Μεγ.Γότιστας σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 45/2016 απόφασή της
Η δημοπρασία θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Μετσόβου ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 19 Απριλίου 2016 ...

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (diak-2016-2187.pdf)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2187/2016Δημοπρασία δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Μεγ.Γότιστας στις 19/4/2016126 kB

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Συλλογή και μεταφορά απορριμμάτων )

Ο Δήμος Μετσόβου προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας όσον αφορά την αποκομιδή απορριμμάτων του Δήμου σύμφωνα με τις κείμενες Εθνικές και Ευρωπαϊκές διατάξεις προβαίνει στην προκήρυξη ανοικτού, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού για την συλλογή (αποκομιδή) και μεταφορά στερεών αποβλήτων (απορριμμάτων) του Δήμου Μετσόβου για δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης...

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (diak-2015-9715.pdf)diak-2015-9715.pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Συλλογή και μεταφορά απορριμμάτων )236 kB

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη)

Ο Δήμος Μετσόβου γνωστοποιεί ότι πρόκειτε να προσλάβει ένα Εδικό Συνεργάτη με γνώση και εμπειρία σε θέματα, μελετών και επίβλεψης τεχνικών και περιβαλλοντικών έργων.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (anak-2015-8600.pdf)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8600/2015Πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη134 kB

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων)

Ο Δήμος Μετσόβου προκηρύσσει ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: "ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ" προεκτιμώμενης Αμοιβής: 280.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) για δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (diak-16-1.pdf)diak-16-1.pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων)867 kB

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Δημοπρασία των υπ' αρίθμ. 6 και 4 ισογείων δημοτικών καταστημάτων στην κεντρική πλατεία του Μετσόβου στις 9/10/2015)

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση των υπ’ αριθμ. 6 (23,00τ.μ.) και υπ’αριθμ. 4 (16,00τ.μ.) ισογείων Δημοτικών Καταστημάτων που βρίσκονται στην κεντρική πλατεία του Μετσόβου σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 129/2015 και 128/2015 αποφάσεις της.
Η δημοπρασία θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Μετσόβου ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015  ...

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (diak-15-7272.pdf)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7272/2015ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Δημοπρασία των υπ\' αρίθμ. 6 και 4 ισογείων δημοτικών καταστημάτων στην κεντρική πλατεία του Μετσόβου στις 9/10/2015)128 kB