Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Δημόσιος Διαγωνισμός για την ανάθεση μελέτης (Διαχειριστική μελέτη Δημοτικού δάσους Δ.Κ. Μετσόβου)

  1. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μετσόβου, προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Διαχειριστική μελέτη Δημοτικού δάσους Δ.Κ. Μετσόβου του Δήμου Μετσόβου» με προεκτιμώμενη αμοιβή 46.451,73€ (χωρίς ΦΠΑ).
  2. Για την εκπόνηση της μελέτης απαιτείται η ακόλουθη κατηγορία: Κατηγορία 24 (Δασικές μελέτες), με προεκτιμώμενη αμοιβή 46.451,73 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ), ...

 Περισσότερες πληροφορίες και η πλήρης προκήρυξης στα συνημμένα αρχεία.

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (diak-2015-metsovo.pdf)Πλήρης προκήρυξη 4500-2015Διαχειριστική μελέτη Δημοτικού δάσους Δ.Κ. Μετσόβου2656 kB
Download this file (prok-15-4500.pdf)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 4500/2015 Διαχειριστική μελέτη Δημοτικού δάσους Δ.Κ. Μετσόβου184 kB

Δημόσιος Διαγωνισμός για την ανάθεση μελέτης (Διαχειριστική μελέτη Δημοτικού δάσους Τ.Κ. Μηλέας)

  1. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μετσόβου, προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Διαχειριστική μελέτη Δημοτικού δάσους Τ.Κ. Μηλέας του Δήμου Μετσόβου» με προεκτιμώμενη αμοιβή 36.698,66€ (χωρίς ΦΠΑ).
  2. Για την εκπόνηση της μελέτης απαιτείται η ακόλουθη κατηγορία: Κατηγορία 24 (Δασικές μελέτες), με προεκτιμώμενη αμοιβή 36.698,66ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ),...

Περισσότερες πληροφορίες και η πλήρης προκήρυξης στα συνημμένα αρχεία.

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (diak-2015-milea.pdf)Πλήρης προκήρυξη 4501-2015Διαχειριστική μελέτη Δημοτικού δάσους Τ.Κ. Μηλέας1771 kB
Download this file (prok-15-4501.pdf)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 4501/2015Διαχειριστική μελέτη Δημοτικού δάσους Τ.Κ. Μηλέας184 kB

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Eκμίσθωση δημοτικού καταστήματος, αναψυκτηρίου στη κεντρική πλατεία του Μετσόβου)

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος, αναψυκτηρίου, (40,32τ.μ. κύριοι χώροι, 59,24 τ.μ. βοηθητικοί χώροι και 209,17τ.μ. εξωτερικός χώρος) που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του Μετσόβου σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 64/2015 απόφασή της.

Η δημοπρασία θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Μετσόβου ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015...

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (diak-15-3564.pdf)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3564/2015ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Eκμίσθωση δημοτικού καταστήματος, αναψυκτηρίου στη κεντρική πλατεία του Μετσόβου)131 kB

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Προμήθεια σωλήνων και υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης - άρδευσης)

Ο Δήμαρχος Μετσόβου Νομού Ιωαννίνων
Διακηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια σωλήνων και υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης - άρδευσης» για τις ανάγκες των αντίστοιχων υπηρεσιών του Δήμου Μετσόβου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, ενδεικτικού προϋπολογισμού 55.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 12 / 06 / 2015...

Περισσότερες πληροφορίες στο σηνυμμένο αρχείο

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (diak-15-3804.pdf)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3804/2015ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Προμήθεια σωλήνων και υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης - άρδευσης)167 kB

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Προμήθεια Χιονοστρωτήρα για το χιονοδρομικό κέντρο Προφήτη Ηλία Μετσόβου)

Διακηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Χιονοστρωτήρα για το χιονοδρομικό κέντρο Προφήτη Ηλία Μετσόβου» για τις ανάγκες των αντίστοιχων υπηρεσιών του Δήμου Μετσόβου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, ενδεικτικού προϋπολογισμού 70.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 12η Μαίου 2015 , ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Μετσόβου στην οδό Ν. Χ. Αβέρωφ 2 στο Μέτσοβο ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (diak-15-2732.pdf)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2732/2015ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Προμήθεια Χιονοστρωτήρα για το χιονοδρομικό κέντρο Προφήτη Ηλία Μετσόβου)125 kB