Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Κατασκευή χωριστικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Μετσόβου

  

epirus 2014 2020

Τίτλος Κατασκευή χωριστικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Μετσόβου (κωδ. πράξης:5000202)
Φορέας Υλοποίησης Δήμος Μετσόβου
Προϋπολογισμός 4.677.522,74€ (χωρίς ΦΠΑ)
Διαρθρωτικό Ταμείο ΕΤΠΑ
Περιγραφή

Το έργο αφορά την κατασκευή χωριστικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Μετσόβου του Δήμου Μετσόβου και υλοποιείται με το υποέργο:

Υποέργο 1: Κατασκευή χωριστικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Μετσόβου

Στόχοι Η συλλογή και μεταφορά για επεξεργασία λυμάτων θα συμβάλει στην βελτίωση και αναβάθμιση των επιφανειακών και υπογείων υδάτων στην ευρύτερη περιοχή
Αποτελέσματα Το έργο θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής και της υγιεινής των κατοίκων, αφού το υπάρχον δίκτυο ύδρευσης-αποχέτευσης είναι ανεπαρκές για να καλύψει τις ανάγκες του πληθυσμού τόσο κατά την θερινή όσο και κατά την χειμερινή περίοδο, όπου το πρόβλημα επιτείνεται λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας της περιοχής. Συνεπώς το έργο επίσης θα συμβάλλει και στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους επισκέπτες της περιοχής.
 

espa etpa 2014 2020