Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Εκτελεστική Επιτροπή

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Μετσόβου για το χρονικό διάστημα από 1-9-2014 έως 5-3-2017 αποτελείται από τους:

  • Τζαφέας Κωνσταντίνος, Πρόεδρος
  • Μπιτούνης Απόστολος, μέλος
  • Τσίμπος Κυριάκος, μέλος
  • Τασιούλας Παύλος, μέλος
  • Μιχοκώστα Αθηνά, μέλος