Άδεια καταστήματος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών

Βρείτε στα συνημμένα αρχεία την ΚΥΕ λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών καθώς επίσης και χρήσιμα έγγραφα.