Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Διοικητική Υπηρεσία
Υπηρεσία Τηλέφωνο ΦΑΞ (Fax) Ε-mail
Προϊστάμενος 2656360314 2656360321  
Πρωτόκολλο 2656360340 2656041373  
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου 2656360340 2656041373  
Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής 2656360312 2356041373  
Δημοτολόγια ΔΕ Μετσόβου και ΔΕ Μηλέας

2656360310
2656360311

2656041373  
Δημοτολόγια ΔΕ Εγνατίας 2656022015 2656022017  
Ληξιαρχείο ΔΕ Μετσόβου 2656360314 2656041373  
Ληξιαρχείο ΔΕ Εγνατίας 2656022015 2656022017  
Ληξιαρχείο ΔΕ Μηλέας 2656360345 2656041373  
Μητρώα Αρρένων ΔΕ Μετσόβου και ΔΕ Μηλέας

2656360310
2656360311

2656041373  
Μητρώα Αρρένων ΔΕ Εγνατίας 2656022015 2656022017   

 

Οικονομική Υπηρεσία
Υπηρεσία Τηλέφωνο ΦΑΞ (Fax) Ε-mail
Προϊστάμενος   2656360325  2356360322  
Προμήθειες   2656360316 2656041373   
Έσοδα  2656360317  2656360322  
Ταμείο 2656360318 2656360322  
Εισπράξεις 2656360334 2656360322  

 

Τεχνική Υπηρεσία
Υπηρεσία Τηλέφωνο ΦΑΞ (Fax) Ε-mail
Προϊστάμενος 2656360333 2656041373  
Μηχανικοί 2656360329
2656360338
2656360332
2656041373  
Βιολογικός Καθαρισμός 2656042784    

 

ΚΕΠ
Υπηρεσία Τηλέφωνο ΦΑΞ (Fax) Ε-mail
ΔΕ Μετσόβου 2656360341
2656360342
2656042586 d.metsovou@kep.gov.gr 
ΔΕ Εγνατίας 2656360114 2656022891 d.egnatias-ioanninon@kep.gov.gr 
ΔΕ Μηλέας 2656061373 2656061440 k.mileas@kep.gov.gr