Δικτυακός τόπος δήμου Μετσόβου
Municipality of Metsovo web site
Ασύρματες υπηρεσίες δήμου Μετσόβου
Municipality of Metsovo Mobile portal
Ελέυθερη χρήση του ασύρματου δικτύου
Free use of wireless internet

Δημότες που θέλετε να στείλετε αίτημα με γραπτό μήνυμα (SMS) στο Δήμο Μετσόβου γράψτε:
ΜΕΤΣ<κενό>ΑΙΤ<κενό>[το αιτημά σας]
και αποστολή στο 54045
(χρέωση 0,25€+ΦΠΑ ανά μηνυμα)

Η παρούσα σελίδα βρίσκεται στην διεύθυνση
www.metsovo.gr/wifi